e-sox.pl

skarpetki

dla każdego

Prywatne domy seniora | przyjazniseniorom.com

Na stronie przyjazniseniorom.com mieszczą się lokalizację i krótkie opisy ośrodków, które pomagają osobom w podeszłym wieku. Prywatne domy seniora cieszą dużym zaufaniem i zainteresowaniem ze względu na bardzo dobrą jakość usług oraz wysoki standard zamieszkania. Wszystkie prezentowane ośrodki na stronie WWW posiadają niezbędne oraz wymagane elementy oferty, takie jak organizacja rehabilitacji, stała opieka lekarska oraz pielęgniarska i przystosowane pomieszczenia dla seniorów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.


B&B Knowledge Broker
Juliusza Słowackiego 15
05-532 Baniocha (Tomice)
tel. 48 505 358 360