e-sox.pl

skarpetki

dla każdego

SWGK - zespół fachowców

Zajrzyj na stronę http://www.tpmpoland.pl/grupa-swgk/sporzadzanie-dokumentacji, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o sporządzaniu dokumentacji podatkowej. Warto podkreślić, że każdy podatnik jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej i jej przedłożenia organom kontroli skarbowej w terminie 7 dni od dnia, w którym doręczono żądanie tej dokumentacji przez organ kontroli. Co ważne, program, który został opracowany przez ekspertów z SWGH umożliwia sprawne i fachowe sporządzenie dokumentacji tak, by obejmowała ona wszystkie niezbędne elementy. Co ważne, dokumentacja podatkowa winna zawierać funkcje pełnione przez uczestników transakcji, koszty związane z transakcją, a także warunki jej zapłaty oraz metody i sposób kalkulacji zysków, cenę przedmiotu transakcji, strategię gospodarczą oraz oczekiwane korzyści w przypadku świadczeń o charakterze niematerialnym.Grupa SWGK
Wojskowa 4
60-792 Poznań
tel. 61 866 67 88