e-sox.pl

skarpetki

dla każdego

Scalanie terenów

Łączenie działek ma na celu stworzenie terenu, którego obszar będzie kwalifikować się do bardziej optymalnego zagospodarowania. Gdy są to dwie małe działki budowlane, ich połączenie umożliwi przeprowadzenie budowy większego domu oraz wykorzystania przyległego terenu do celów rekreacyjnych czy działkowych. Chcąc dokonać scalenia działek, biuro geodezyjne powinno udostępnić nabywcy stosowne mapy. Na podstawie map możliwe będzie:- dokładne poznanie granic działek,- rozpoznanie trasy przebiegających mediów,- określenie łącznej powierzchni działek.Sporządzaniem map zajmują się wyspecjalizowanie firmy, jak np. Biuro Geodezyjno-Kartograficzne MAPA, działające na obrzeżach Jeleniej Góry. Gotowe mapy otrzymuje właściciel ziemi oraz jednostka samorządowa, administrująca danym obszarem.Biuro Geodezyjno-Kartograficzne MAPA Bartłomiej Deres
Liczyrzepy 6a
58-564 Sosnówka
tel. 530 077 778